Novinky :

Formy

Formy vo Wing Tzun sú zostavy pohybov, ktoré pomáhajú študentom rozvíjať kľúčové schopnosti ako rovnováha, uvoľnenosť, koordinácia, správne dýchanie, ohybnosť a sila. Cvičenie foriem rozhýbe a zahreje telo, preto sa formy cvičia ako rozcvička pred ďaľším tréningom. Formy nepredstavujú simuláciu boja a preto sa cvičia plynulo a pokojne.

Siu-Nim-Tao (malá myšlienka)

Táto forma, pozostáva z pohybov rúk, pričom študent stojí v základnom postoji (IRAS - internal rotation adduction stance - postoj, pri ktorom tlačíme stehná "dovnútra"). Tento postoj dodáva spodnej časti tela silu na udržanie rovnováhy, na kopy a kroky. Súčasne sa študent učí uvoľniť vrchnú časť tela a správne dýchať počas nácviku základných pohybov rúk.

Chum-Kiu (hľadanie mosta)

Táto forma, ktorá sa učí od štvrtého študentského stupňa, spája prácu nôh (kroky, kopy) s rôznymi kombináciami pohybov rúk. Študenti zlepšujú svoju rovnováhu pri pohybe a učia sa používať súčasne celé telo na zvýšenie efektivity jednotlivých techník.

Biu-Tze (bodajúce prsty)

Táto forma, ktorá sa učí od druhého technického stupňa, zahŕňa nebezpečnejšie útočné techniky Wing Tzun.

Mook-Yan Chong Fa (techniky na drevenom panákovi)

Táto forma, ktorá sa učí od štvrtého technického stupňa, sa cvičí na drevenom panákovi s troma "rukami" a jednou "nohou". Cvičenie, okrem iného, zlepšuje uhlovanie v technikách a pomáha rozvíjať výbušnosť. Rôzne kombinácie techník používané v tejto forme sú jedny z najefektívnejších v celom systéme Wing Tzun.

Look-Dim-Boon-Kwun Fa (techniky s dlhou palicou)

Táto forma, ktorá sa učí od šiesteho praktického stupňa, sa cvičí s ťažkou drevenou tyčou (asi 2,5 - 3 metre dlhou). Výrazne zlepšuje dynamickú silu a koordináciu cvičenca. Kroky a pohyby vrchnej časti tela obsiahnuté v tejto forme sa dajú takisto využiť aj v boji bez zbrane.

Bart-Cham-Dao Fa (motýlie meče)

Táto forma, ktorá sa učí od ôsmeho praktického stupňa, sa cvičí s párom čepelí (asi 30 cm dlhých) a učí, ako používať krátke rezné alebo sečné zbrane. Tak isto sa tu zlepšuje sila a presnosť pohybu bez zbraní, spolu s rovnováhou a rozsahom krokov.