Novinky :

Chi-sao

Chi-sao, niekedy nazývané duša sýstému Wing Tzun, je sparingové cvičenie zamerané ne rozvoj dotykových reflexov, rýchlosti, správneho tlaku vpred, koordinácie, rovnováhy a ostatných kľúčových prvkov potrebných k úspešnej sebaobrane.

Chi-sao je spojovacím článkom medzi cvičením WT techník samotných, prostredníctvom foriem a schopnosťou použiť tieto techniky v boji. Počas cvičenia Chi-saa sa študent učí odpútať svoju myseľ od pribehu boja. Telo získava schopnosť spontánne reagovať na tlak súpera, použitie naučených techník sa stáva vecou reflexu a nie rozmýšľania. Študent tak dokáže správne a veľmi rýchlo zareagovať na to, čo robí súper.